DML / SELECT

Consultes unitaula L’estructura bàsica d’una consulta (query) és: SELECT * FROM nomTaula WHERE condició; Quan no necessitem totes les columnes es diu que projectem els atributs i per tant escurcem la taula de forma horitzontal. Si a més a més la volem escurçar horitzontalment perquè volem registrar la sortida de registres, ho podem fer amb … Llegiu més