Apunts de bases de dades

Hosting per a creació de continguts i accés remot a bases de dades SQL

Llistat

BBDD: world

mysql -u world_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com opera_world

BBDD: vk22

mysql -u vk22_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com opera_vk22

BBDD: volta

mysql -u volta_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com opera_volta

BBDD: cinema

mysql -u cinema_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com cinema

BBDD: ebanc

mysql -u ebanc_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com ebanc

BBDD: nba

mysql -u nba_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com nba

El password d’usuari és: Usu@ri_1

Si quan ens connectem a una BBDD la codificació no funciona correctament i ens torna caràcters ‘estranys’, podem entrar directament forçant la codificació, per exemple, es habitual que per defecte es faci servir el joc, ‘latin1’ i ens pot interessar fer servir ‘utf8’. L’entrada a la BBDD podria ser aquesta:

mysql -u volta_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com opera_volta --default-character-set='utf8'

També podem connectar-nos mitjançant qualsevol altre client, ja sigui gràfic com PHPmyAdmin, Workbench, Dbeaver, Sequel Pro, etc.. o per línia de comandes, com ara: mysql-shell (mysqlsh)

Accés en línia des del teu navegador web, fent servir una connexió amb phpMyAdmin. Les dades de connexió dependran de l’usuari de la base de dades a la que vols connectar, la seva contrasenya i pel servidor sempre apuntem al mateix, que tens indicat en la imatge superior.

Accedeix a les BBDD, utilitzant l’enllaç de la següent imatge, si no pots fer servir la teva màquina virtual o tens problemes per instal·lar res al teu equip.

https://phpadmin.dinaserver.com/52/dhsso.php?logout

Un cop accedeixes a la BBDD l’hauràs de seleccionar i des del menú superior SQL, podràs executar les consultes o de forma més còmode, obrint la consola inferior, com pots observar a la imatge esquerra. També pots accedir a l’esquema de la BBDD mitjançant el menú amb el botó Dissenyador.

Amb mysql-shell, un cop descarregat i instal·lat
mysqlsh world_usuari@hl1162.dinaserver.com/opera_world --sql

També podem entrar amb el mode de sessió clàssic –mysql o amb X protocol –mysqlx

mysqlsh --mysql -D opera_world -u world_usuari -p -h hl1162.dinaserver.com --sql

Per a cada base de dades, haurem de fer servir el seu usuari i el nom de la bbdd (en negreta en el codi anterior)

Sense abandonar la nostra sessió podem cambiar de bbdd amb la comanda:

\connect --mysql vk22_usuari@hl1162.dinaserver.com/opera_vk22 

Amb \status podem obtenir informació de la nostra connexió